Slide 2
Shoqata bamirëse
"JAPIM PËR ZOTIN"
Ata që për hirë të All-llahut e japin pasurin e tyre, e pastaj atë që e dhanë nuk e përcjellin me të përmendur e me mburrje, ata e kanë shpërblimin e vet te Zoti i tyre, për ata nuk ka frikë, ata as që do të brengosen
Image is not available

Kur'an 2:262

Slide 3

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

Image is not available
"Ai që kujdeset për të shkretët dhe të varfërit është si ai që lufton në rrugë të All-llahut."
(Transmetuesi thotë) Mendoj se (Pejgamberi) tha:
"Si ai që falet pandërprerë dhe si ai që agjëron pandërprerë."
Slide 3

Transmetohet nga Sehl ibn Sa'd r.a. se i Dërguari i All-llahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

Image is not available
"Unë dhe mbrojtësi (kujdestari) i bonjakut do të jemi në Xhenet kështu, dhe bëri shenjë me gishtin tregues dhe gishtin e mesëm dhe i ndau nga njëri-tjetri."
Slide 1
S'ka dyshim se ata që japin lëmoshë (sadaka) dhe që sinqerisht japin për hir të All-llahut, atyre u shumëfishohet dhe ata kanë shpërblim të madh.
Image is not available

Kur'an 57:18

Slide 1
Nuk ka dyshim se për muslimanët e muslimanet, besimatrët e besimtaret, adhuruesit e adhurueset, të sinqertit e ë sinqertat, durimtarët e durimtaret, të përvuajturit e të përvuajturat, sadakdhënësit e sadakdhënëset, agjëruesit a agjërueset, ruajtësit e nderit e ruajtëset e nderit, shumëpërmendësit e All-llahut e shumëpërmendëset e All-llahut, All-llahu ka përgatitur falje (mëkatesh) dhe shpërblim të madh.
Image is not available

Kur'an 33:35

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

DISA NGA SHTEPITË E RREGULLUARA NGA SHOQATA.

slide 1
Image Slide 2
Ndertimi i një shtëpie ne Dajkofc (Dardanë)
Image Slide 1
Ndertimi i një shtëpie ne Dajkofc (Dardanë)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie ne Dajkofc (Dardanë)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie ne Sllovi (Lipjan)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie ne Sllovi (Lipjan)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie ne Sllovi (Lipjan)
Image Slide 3
Shtëpia duke u ndertuar në Podujevë
Image Slide 3
Shtëpia duke u ndertuar në Podujevë
Image Slide 3
Shtëpia duke u ndertuar në Podujevë
Image Slide 3
Shtëpia si ishtë - Prishtine - 2015
Image Slide 3
Shtëpia si ishtë - Prishtine - 2015
Image Slide 3
Banjo - Prishtine - 2015
Image Slide 3
Pamja pas rregullimit - Prishtinë 2015
Image Slide 3
Rregullimi komplet i shtëpis - Prishtinë 2015
Image Slide 3
Banjo e rregulluar - Prishtinë 2015
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie në Saraishtë (Ferizaj)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie në Saraishtë (Ferizaj)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie në Saraishtë (Ferizaj)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie në Saraishtë (Ferizaj)
Image Slide 3
Ndertimi i një shtëpie në Saraishtë (Ferizaj)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

VARFËRIA NË KOSOVË

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow

SHOQATA BËMIRËSE ”JAPIM PËR ZOTIN” ORGANIZON AKSION

MBARËKOMBËTARË – TA NDIHËMOJMË NJËRI TJETRIN NË VËSHTIRËSI

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

”Çkado që jepet nga pasuria, e keni për veten tuaj, po mos jepni për tjetërkë, por vetëm për hirë të All-llahut, e çkado që t’u jepet të tjerëve nga pasuria, ajo do t’u kompenzohet në mënyrë të plotë duke mos u dëmtuar ju” (Kur’an 2 : 272)

” Ata që për hirë të All-llahut e japin pasurinë e tyre, e pastaj atë që e dhanë nuk e përcjellin me të përmendur e mburrje, ata e kanë shpërblimin e vet te Zoti i tyre, për ata nuk ka frikë, ata as që do të brengosen,” (Kur’an, 2 : 262)

Falenderimi dhe adhurimi i takojnë vetëm All-llahut të Lartësuar, ndërsa selamet dhe salavatet e shumta ia dërgojmë Pejgamberit tonë të dashur Muhamedit, paqa dhe mëshira e All-llahut qofshin mbi të, familjen e tij, as-habët dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë atë deri në Ditën e Gjykimit.

Besimtarë të sinqertë të Zotit të Madhëruar, bashkëkombas të nderuar, qytetarë të respektuar, burra e gra, djelmosha e vasha, kudo që jetoni në rruzullin tokësor.

Ju ftojmë të bashkohemi në një nismë të mbarë, në një nismë që ka për qëllim forcimin e solidaritetit dhe ndihmës vëllazërore, vyrtyte këto të trashëguara brez pas brezi në kohëra lufte dhe në kohëra paqeje. Shoqata Bëmirëse ”Japim për Zotin”, ka marrë për detyrë mbledhjen e ndihmave, (sadakasë dhe zeqatit) dhe shpërndarjen e tyre në të gjitha trojet tona etnike për jetimë, skamnorë dhe nevojtarë të ndryshëm, të lodhur e të këputur nga skamja . Po qe se çdonjëri prej nesh që i kemi të ardhura personale mujore, i japim si ndihmë (zeqatë dhe sadakë) për jetimë, skamnorë dhe të varfërit, kudo që gjendin në viset tona etnike e më gjerë, do ta kryejmë një obligim fetar edhe një obligim kombëtar . Do ta largojmë lotin e jetimëve për një copë bukë apo një gotë qumsht. Do t’ua zvogëlojmë brengat të sëmurëve që iu mungojnë barrënat. Do t’i gëzojmë familjet që iu mungojnë kushtet elementare të jetesës.

Të nderuar bashkëkombas vëllezër nga gjaku dhe feja, varfëria dhe skamja po e shëmtojnë shqiptarin, po e turpërojnë kombin, po qesin në fund të pusit besimtarin. Ai që e njeh Krijuesin e tij Zotin Fuqiplotë dhe pastaj e njeh vetveten nuk guxon të jetë i painteresuar për këtë gjendje në të cilën gjendemi. Fjalën e kanë veprimtarët e dikurshëm të diasporës shqiptare. Fjalën e kanë pasanikët bujarë! Fjalën e kanë të gjithë ata burra, gra, vasha e djemë, që kanë ndjenja njerëzore. Fjalën e kanë të gjithë shqiptarët që nuk kanë hjekë dorë nga feja dhe kombi. Tjetërsimi nuk i ka hije shqiptarit as besimtarit. Zoti i Lartësuar i shpërbleftë me të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër donatorët zemërgjërë dhe bujarë që marrin pjesë në këtë aksion mbarëkombëtar .

Ndihmat mujore vjetore apo të kohëpaskohshme, derdhen në llogarinë rrejedhëse të shoqatës bëmirëse ”Japim për Zotin” , që gjendet në bankën e Zvicrës.

UBS AG
2300 La Chaux-de-Fonds.
Në favor të: CH02 0024 2242 7581 59M1 R
DONNONS POUR DIEU
Konta: 80-2-2

Ose në llogarin që është e hapur në Posten zvicërane :

Association Japim për Zotin,
Numri i kontos: 17-699334-8
Adresa e Shoqatës: Raisins 7,
2400 Le Locle, Suisse

Le Locle, shtator 2007

Kryesia e shoqatës bamirëse ” Japim për Zotin”